IN-C interieurontwerp

PRIVACYVERKLARING 

03.2022/v1We begrijpen dat u begaan bent met hoe uw persoonsgegevens gebruikt en verwerkt worden. Uw privacy is dan ook enorm belangrijk voor ons. Daarom leggen we op deze pagina zo duidelijk mogelijk uit welke gegevens we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen tijdens uw gebruik van onze website. Aangezien we onze website regelmatig bijschaven, kan ook deze privacyverklaring veranderen. Daarom raden we u aan deze pagina op regelmatige basis te bekijken.


Wie zijn wij


IN-C ontwerpstudio, gevestigd aan Stoopkensstraat 124, 3320 Hoegaarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

IN-C ontwerpstudio, Stoopkensstraat 124, 3320 Hoegaarden, +32 475 592882, www.in-c.be

Chantal Vandevorst is de Functionaris Gegevensbescherming van IN-C.

In geval van vragen of opmerkingen, kunt u terecht op chantal@in-c.be.


Persoonsgegevens die wij verwerken


IN-C verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@in-c.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


IN-C verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming


IN-C neemt geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens. Het gaat in dit geval over besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon (bv. een van onze medewerkers). 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


IN-C bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 


De gegevens over uw activiteit op onze website en over uw geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, internetbrowser en apparaattype worden verzameld en verwerkt via Google Analytics en Facebook Pixel met het oog op analyse en verbetering van onze website. De gegevens in kwestie worden niet langer opgeslagen en/of verwerkt dan de basistermijn die opgesteld wordt door respectievelijk Google of Facebook.


Indien u zich ingeschreven hebt voor onze nieuwsbrief, houden we uw voor- en familienaam en e-mailadres bij tot u zich uitschrijft of tot u ons contacteert met het specifieke verzoek om al uw persoonsgegevens te verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden


IN-C verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


IN-C gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IN-C en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@in-c.be. Wij vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen om zeker te kunnen zijn dat het verzoek van u komt.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


IN-C neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@in-c.be.